Hỏi đáp

 • Người gửi:test
 • Địa chỉ: test
 • Lĩnh vực:Bảo hiểm xã hội
 • File đính kèm:
 • Email: test@gmail.com
 • Số điện thoại:12345678

Đơn vị chúng tôi muốn đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên, xin được tư vấn về thủ tục và mức đóng hợp lý.

Nội dung trả lời

 • Ngày trả lời:30/10/2019
 • Trả lời:

  Căn cứ Luật BHXH số58/2014/QH13ngày 20/11/2014;

  Căn cứ Nghị định 157/2018/NĐ- CP ngày 16/11/2018 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

  Thực hiện QĐ 595/QĐ- BHXH ngày 14/04/2017 Ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; 

  Thực hiện QĐ số 888QĐ- BHXH ngày 16/07/2018 về việc sửa đổi bổ sung một số điều quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ- BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam

   

  I. Thủ tục đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ- BNN cho người lao động (đối với đơn vị mới)

  1. Thành phần hồ sơ: 

  1.1. Đối với người lao động

  - Tờ khai tham gia, điều chỉnh thong tin BHXH, BHYT ( mẫu TK1-TS).

  - Trường hợp người lao động được hưởng quyên lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh ( nếu có) 

  1.2. Đơn vị 

  - Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT ( mẫu TK3-TS) 

  - Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ- BNN ( mẫu D02-TS)

  - Bảng kê thông tin ( Mẫu D01- TS)

  2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  II. Mức đóng

  Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc theo quy định tại Điều 89 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thị hành, cụ thể như sau:

  1. Tiền lương do Nhà nước quy định

  - Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề ( nếu có). Tiền lương này tính trên mức lương cơ sở.

  - Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại điểm này bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu theo quy định của pháp luật về tiền lương.

  2. Tiền lương do đơn vị quyết định

  2.1. Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1, Điểm a khoản 2 và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT- BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động Thương binh và xã hôi

  2.2. Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc chức danh đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường.

  2.2.1. Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng

  2.2.2. Người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

  3. Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 20 tháng lương cơ sở.

  Như vậy căn cứ Điều 3 Nghị định 157/2018/NĐ- CP ngày 16/11/2018 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Mức 3.710.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II như Thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái.

  Người làm việc đã qua đào tạo mức quy định không thấp hơn 3.969.700 đồng /tháng

  Người lao động  làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không thấp hơn 4.168.185 đồng/ tháng.

  Người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặng biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm không thấp hơn 4.247.579 đồng/ tháng.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẠ LONG

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long
Quản lý nội dung các cổng thành phần: Thủ trưởng các đơn vị, địa phương
Địa chỉ: Số 1, đường Nguyễn Du, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.361.1792     -      Fax: 0203.361.1792; Email: ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn