Đại hội MTTQ Việt Nam xã Đồng Lâm lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ngày 13/3/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Lâm long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự và chỉ đạo đại hội có ông Đồng Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UB MTTQ Thành phố Hạ Long, đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Thành ủy viên - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã Đồng Lâm. 100 đại biểu đại diện cho khối Đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, các thành phần và tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tham gia Đại hội.

Văn nghệ chào mừng Đại hội