Đảng ủy xã Đồng Lâm làm việc 3 chi ủy thôn Cài, thôn Đèo Đọc và thôn Khe Lèn.

Thực hiện Chương trình công tác 2024, chiều ngày 15/03/2024, Thường trực Đảng ủy xã đã có buổi làm việc với Ban chi ủy các chi bộ Cài, Khe Lèn, Đèo Đọc, đồng chí Bàn Thị Lê - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã chủ trì hội nghị.

Quang cảnh buổi làm việc

 

Năm 2023, các chi ủy các chi bộ trên địa bàn xã đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh, Thành phố và của xã, triển khai các Chương trình, Nghị quyết công tác năm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác xây  dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các hoạt động của đoàn thể thôn được quan tâm thực hiện. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thương mại - dịch vụ nhỏ lẻ được hình thành, xây dựng nông thôn mới được triển khai theo kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến nay cả 3 thôn đều không có hộ nghèo, hộ cận nghèo, từ kết quả đó. Hội nghị cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế: Việc tham gia học tập nghiên cứu Chỉ thị, Nghị quyết các văn bản chỉ đạo của cấp trên chi bộ triển khai chưa thật sự hiệu quả, công tác phát triển Đảng viên chưa cao, chưa có sản phẩm OCOP vùng miền đặc trưng…, trong thời gian tới chi ủy, chi bộ, chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại hạn chế, cụ thể hóa các giải pháp triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.