THÀNH LẬP CHI BỘ QUÂN SỰ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ XÃ ĐỒNG LÂM

THÀNH LẬP CHI BỘ QUÂN SỰ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ XÃ ĐỒNG LÂM

 

Đảng uỷ xã Đồng Lâm tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ quân sự xã Đồng Lâm

 

Thực hiện Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW ngày 20/9/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; Công văn số 1699-CV/TU ngày 09/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW ngày 20/9/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; Công văn số 2071-CV/TU ngày 10/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long về việc thành lập chi bộ Quân sự xã, phường trực thuộc Đảng bộ cấp xã.

Chiều ngày 23/10/2023, Đảng uỷ xã Đồng Lâm tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ quân sự xã Đồng Lâm đến dự và chỉ đạo buổi Lễ có đ/c Nguyễn Hồng Quang - Thành ủy viên, Bí thư đảng ủy xã; đ/c Bàn Thị Lê - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; Về dự động viên còn có các đ/c trong Ban Thường vụ đảng ủy; Ban chấp hành Đảng ủy xã; Bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã và đặc biệt là các đ/c đảng viên của Ban Chỉ huy quân sự xã đến dự đông đủ.

 

 

Quang cảnh buổi Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ quân sự xã

Việc thành lập Chi bộ quân sự xã nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới và tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của cấp ủy Đảng đối với lực lượng vũ trang cấp xã; để tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Từ đó thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã ban hành nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Chi bộ quân sự xã được thành lập gồm 05 đồng chí đảng viên