KỲ HỌP THỨ 11, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG LÂM KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Sáng ngày 28/7/2023, Hội đồng nhân dân xã Đồng Lâm đã tổ chức kỳ họp thứ 11. Tại kỳ họp, UBND xã đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng và giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh kỳ họp Hội đồng nhân dân xã