Tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2021

Sáng ngày 14/10, các phường Bãi Cháy, Hùng Thắng, Hà Khẩu, Giếng Đáy tổ chức khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2021. Tham gia lớp tập huấn có 133 học viên.

Quang cảnh lớp tập huấn

Trong 2 ngày 14&15/10, các học viên được truyền đạt các chuyên đề sau: Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Đường lối quan điểm của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực tự cường, xây dựng khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đ/c Nguyễn Hữu Thoảng, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự thành phố truyền đạt tại lớp tập huấn

Để công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2021 đạt hiệu quả, Ban tổ chức lớp học thực hiện tốt các biện pháp phòng chống, dịch Covid-19; Yêu cầu các học viên phải chấp hành tốt các quy định của lớp học, đảm bảo các nội dung của các chuyên đề; trong quá trình học tập cần tích cực lắng nghe và tiếp thu bài giảng một cách hiệu quả nhất góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại cơ quan, đơn vị.

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, công chức, viên chức, Bí thư chi bộ, Trưởng khu trên địa bàn các phường về đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững mạnh./.      

Trần Thanh- Lương Huấn

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 127