Tổ chức kỳ Họp thứ 16 kỳ họp chuyên đề HĐND xã Đồng Lâm khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 04 tháng 4 năm 2024 HĐND xã Đồng Lâm tổ chức kỳ họp thứ 16 kỳ họp chuyên đề HĐND xã khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh hội trường

 

Đến dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Nguyễn Hồng Quang - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Lâm và sự có mặt 13/16 đại biểu HĐND xã khóa X, tham dự kỳ họp.

Kỳ họp thứ 16 kỳ họp chuyên đề HĐND xã khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được nghe UBND xã thông qua 01 Tờ trình, Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 27/4/2024 của Ủy ban nhân dân xã về viêc phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024; Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết; Các nội dung chương trình kỳ họp.

Tại kỳ họp này các đại biểu nhất trí đánh giá cáo về công tác chuẩn bị cho kỳ họp, các đại biểu HĐND xã tham dự kỳ họp thứ 16 HĐND xã khóa X, thảo luận thống nhất và biểu quyết nhất trí 100% thông qua dự thảo Nghị quyết về viêc phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024.

                                                                                                                                 Đặng Oanh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 58