Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, đại biểu HĐND thành phố khóa II tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022

Sáng ngày 20/11/2022 tại Hội trường UBND xã Đồng Lâm, thành phố Hạ Long, Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, đại biểu HĐND thành phố khóa II tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 với cử tri 4 xã Đồng Lâm, Sơn Dương, Đồng Sơn và Kỳ Thượng.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trịnh Quang Vinh, Bí thư Đảng Uỷ, Chủ tịch Công ty Xăng Dầu B12, thành phố Hạ Long - Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh, thông tin tóm tắt nội dung Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; thông tin nhanh thời gian và nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh cuối năm 2022, và báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cư chi gủi tới kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 và các kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm trong các kỳ họp trước của HĐND Tỉnh.
Đồng chí Bùi Xuân Hưng, Bí Thư Đảng ủy xã Lê Lợi - Đại biểu HĐND TP Hạ Long, thông tin báo cáo tóm tắt về  Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2022, và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
Đồng chí Linh Du Hồng, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng -  Đại biểu HĐND thành phố Hạ Long, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND thành phố Hạ Long khóa II và thông tin đến cử tri thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND Thành phố Hạ Long. 

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri