Tổ chức bộ máy

 

Tổ chức bộ máy

- Đồng chí: Nguyễn Hồng Quang
- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã
- Trình độ chuyên môn:Đại học Hành chính Quốc gia
- Trình độ LLCT:Cao cấp
- Điện thoại: 0939.416.8866 - 02033.606.626
- Email: nguyenhongquang@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Bàn Thị Lê
- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã
- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- Điện thoại:0834891159
- Email:hoiphunudonglam@gmail.com
 
- Đồng chí: Vũ Thanh Tuấn
- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
- Trình độ LLCT:Cao cấp
- Điện thoại:0972.626.818
- Email:vuthanhtuan@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Lý Tiến Điền
- Chức vụ:Phó Chủ tịch HĐND xã
- Trình độ chuyên môn:Đại học Nông nghiệp
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- Điện thoại:01688372268
- Email: lytiendien@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Đặng Văn Dũng
- Chức vụ:Phó Chủ tịch UBND xã
- Trình độ chuyên môn:Cử nhân Luật
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- Điện thoại: 0966.992.618
- Email: dangvandung@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Đinh Văn Hùng
- Chức vụ:Phó Chủ tịch UBND xã
- Trình độ chuyên môn:Đại học ngành quản lý đất đai
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- Điện thoại: 0914.382.323
- Email: dinhvanhung2@quangninh.gov.vn
 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 62