Giới Thiệu

Ủy ban nhân dân xã Đồng Lâm được thành lập ngày 15/7/1983 theo Quyết định số 77/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tường Chính phủ), trên cơ sở chia xã Đồng Quặng, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh thành hai xã (gồm xã Đồng Lâm và xã Đồng Sơn).

1. Vị trí địa lý:

Đồng Lâm là một xã miền núi của Thành phố Hạ Long (huyện Hoành Bồ cũ)- tỉnh Quảng Ninh, có tổng diện tích tự nhiện: 11.499,15ha. với các mặt tiếp giáp: Phía Đông giáp với xã Vũ Oai, Thống Nhất; phía Tây giáp với xã Tân Dân, Dân Chủ; phía Nam giáp xã Sơn Dương; phía Bắc giáp với xã Kỳ Thượng, Đồng Sơn.

Đồng Lâm có vị trí tiếp giáp với các xã, phường trung tâm của Thành phố, có đường tỉnh lộ 342 đi qua, là điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa giữa các vùng trong và ngoài Thành phố.

2. Lịch sử:

Nhân dân xã Đồng Lâm luôn có truyền thống yêu nước, đoàn kết giúp đỡ nhau xhinh phục thiên nhiên, chống ngoại xâm, xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển. Những phong tục tập quán, bản sắc văn hóa vẫn được người dân nơi đây gìn giữ và phát triển như: Trang phục truyền thống có vền thêu hoa văn độc đáo; Người dân không theo tôn giáo, tín ngưỡng mà chỉ thờ cũng dòng họ, tổ tiên theo phong tục tập quán. Trên địa bàn xã có Miếu Ông Loang nằm trong quần thể  di tích lịch sử - danh thắng núi Mằn đã được Bộ VH,TT&DL Quyết định xếp hạng di tích cấp quốc gia theo Quyết định 2011/QĐ-BVHTTDL ngày 08/7/2014.

3. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội:

Về cơ cấu dân số: Đồng Lâm có tổng số 716 hộ, dân số là: 2.693 được chia thành 05 thôn và 11 khe bản. Mỗi thôn có một Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn phụ trách toàn thôn. Dân cư của xã được phân bố ở các thôn không đồng đều. Nhân dân trong xã tham gia nhiều ngành nghề kinh tế nhưng phát triển Nông - Lâm nghiệp là chủ yếu như: Trồng lúa nước… và tham gia trồng rừng đi đôi với khoanh nuôi rừng, tái sinh và bảo vệ rừng, phát triển trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán nhỏ…; (hết năm 2020 xã còn 15 hộ nghèo, 38 hộ cận nghèo).

Về thành phần dân tộc: Đồng Lâm bao gồm 02 thành phần dân tộc khác nhau, dân tộc Dao là chủ yếu, chiếm 98% dân số; các dân tộc khác chiếm 2% dân số. Trong những năm gần đây, kinh tế tăng nhanh, phát triển bền vững, đời sống của nhân dân được nâng cao. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo ổn định.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 60